Danh sách

Thuốc nước đại bổ cường lực tinh

0
Thuốc nước đại bổ cường lực tinh - SĐK V445-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc nước đại bổ cường lực tinh - Đương qui, bạch truật, câu kỷ tử, ba kích, hà thủ ô trắng, phục linh, đảng sâm, hoàng kỳ, cẩu tích, đỗ trọng..

Thuốc nước thanh huyết trị gan tố

0
Thuốc nước thanh huyết trị gan tố - SĐK V446-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc nước thanh huyết trị gan tố Thuốc nước - Xuyên sơn giáp, kim ngân hoa, nhân trần, phục linh, lạc tiên, ké đầu ngựa, sơn tra, sinh địa, lá dâu,

Thuốc nước thanh huyết trị gan tố

0
Thuốc nước thanh huyết trị gan tố - SĐK V446-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc nước thanh huyết trị gan tố - Xuyên sơn giáp, kim ngân hoa, nhân trần, phục linh, lạc tiên, ké đầu ngựa, sơn tra, sinh địa, lá dâu..

Thuốc nước đại bổ cường lực tinh

0
Thuốc nước đại bổ cường lực tinh - SĐK V445-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc nước đại bổ cường lực tinh Thuốc nước - Đương quy, Bạch truật, câu kỷ tử, ba kích, hà thủ ô trắng, phục linh, đảng sâm, hoàng kỳ, cẩu tích, đỗ trọng,