Danh sách

Xổ độc gan giải phong hoàn

0
Xổ độc gan giải phong hoàn - SĐK V1304-H12-10 - Thuốc khác. Xổ độc gan giải phong hoàn - Đại hoàng, Hoàng liên, Chi tử, Nhân trần, Kim ngân hoa, Thương nhĩ tử, Muồng trâu, Liên kiều, Hoàng bá, Hoàng cầm, Hoạt thạch, Thạch cao

Tiểu nhi bá bổ

0
Tiểu nhi bá bổ - SĐK V1303-H12-10 - Thuốc khác. Tiểu nhi bá bổ - Đảng sâm, Bạch truật, Trần bì, Mạch nha, Chỉ thực, Thần khúc, Sơn tra

Thông huyết trật đả hoàn

0
Thông huyết trật đả hoàn - SĐK V1063-H12-10 - Thuốc khác. Thông huyết trật đả hoàn - Đại hoàng, Lô hội, Nhũ hương, Một dược, Đương quy, Đào nhân, Chỉ thực, Cốt khí, Xích thược, Xuyên khung, Hắc sửu, Huyết kiệt, Hồng hoa, Tam lăng, Nga truật, Mật ong.

Linh trĩ hoàn

0
Linh trĩ hoàn - SĐK V1138-H12-10 - Thuốc khác. Linh trĩ hoàn - Tần giao, Bạch truật, Đương quy, Đào nhân, Chỉ thực, Hạt bồ kết, Trạch tả, Địa du

Đại bổ ngũ tạng tinh

0
Đại bổ ngũ tạng tinh - SĐK V1301-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ ngũ tạng tinh - Đảng sâm, Lộc nhung, Thục địa, Đương quy, Xuyên khung, Ba kích, Táo nhân, Viễn chí, Đại táo, Câu kỷ tử, Hà thủ ô đỏ, Dâm dương hoắc