Danh sách

Dầu gió lưu luyến

0
Dầu gió lưu luyến - SĐK VND-0440-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió lưu luyến Dung dịch - Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu đinh hương, Tinh dầu khuynh diệp, Methyl salicylate

Dầu gió lưu luyến

0
Dầu gió lưu luyến - SĐK V376-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió lưu luyến Dầu xoa - Menthol, Tinh dầu bạc hà, methyl salicylat, Tinh dầu đinh hương, camphor

Thuốc bổ Song long tinh

0
Thuốc bổ Song long tinh - SĐK V444-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc bổ Song long tinh Thuốc nước uống - Thục địa, đảng sâm, kỷ tử, phục linh, hoàng kỳ, viễn chí, cẩu tích,

Thuốc bổ Song long tinh

0
Thuốc bổ Song long tinh - SĐK V444-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc bổ Song long tinh - Thục địa, Đảng sâm, Kỷ tử, Phục linh, Hoàng kỳ, Viễn chí, Cẩu tích,..

Song long bổ tinh đơn

0
Song long bổ tinh đơn - SĐK V443-H12-10 - Thuốc khác. Song long bổ tinh đơn Hoàn cứng - Hà thủ ô đỏ, tắc kè, ích trí nhân, kim anh tử, đỗ trọng, dâm dương hoắc, tục đoạn, ba kích, thục địa, kỷ tử

Song long bổ tinh đơn

0
Song long bổ tinh đơn - SĐK V443-H12-10 - Thuốc khác. Song long bổ tinh đơn - Hà thủ ô đỏ, Tắc kè, ích trí nhân, Kim anh tử, Đỗ trọng, Dâm dương hoắc, Tục đoạn, Ba kích, Thục địa, Kỷ tử

Song long phế kim thảo

0
Song long phế kim thảo - SĐK V517-H12-10 - Thuốc khác. Song long phế kim thảo Thuốc nước uống - Huyền sâm, Tỳ bà diệp, sa sâm, tử uyển, Cát cánh, ngũ vị tử, mạch môn đông

Song long phế kim thảo

0
Song long phế kim thảo - SĐK V517-H12-10 - Thuốc khác. Song long phế kim thảo - Huyền sâm, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Tử uyển, Cát cánh, Ngũ vị tử, Mạch môn đông,..

Song long thanh đường tố

0
Song long thanh đường tố - SĐK V1065-H12-10 - Thuốc khác. Song long thanh đường tố - Thục địa, Hoàng kỳ, Đẳng sâm, Thạch hộc, Táo nhục, Trạch tả, Phục linh, đơn bì, ngọc trúc

Long gan thảo hiệu Song Long

0
Long gan thảo hiệu Song Long - SĐK V377-H12-10 - Thuốc khác. Long gan thảo hiệu Song Long Dung dịch uống - Long đởm thảo, kim ngân hoa, hoàng kỳ, hạ khô thảo, thạch hộc, sinh địa, cúc hoa, thổ phục linh