Danh sách

Thanh nhiệt giải độc trị gan cao

0
Thanh nhiệt giải độc trị gan cao - SĐK V610-H12-10 - Thuốc khác. Thanh nhiệt giải độc trị gan cao Thuốc nước - Long đởm thảo, hoàng cầm, sinh địa, đương quy, hạ khô thảo, sài hồ, lá actiso, chỉ tử, nhân trần

Thanh nhiệt giải độc trị gan cao

0
Thanh nhiệt giải độc trị gan cao - SĐK V610-H12-10 - Thuốc khác. Thanh nhiệt giải độc trị gan cao - Long đởm thảo, hoàng cầm, sinh địa, đương quy, hạ khô thảo, sài hồ, lá actiso, chi tử, nhân trần..

Nhức mỏi phong thấp tinh

0
Nhức mỏi phong thấp tinh - SĐK V516-H12-10 - Thuốc khác. Nhức mỏi phong thấp tinh Thuốc nước - Tang ký sinh, độc hoạt, đỗ trọng, ngưu tất, đảng sâm, phòng phong, tế tân, quế, thục địa, Bạch thược

Nhức mỏi phong thấp tinh

0
Nhức mỏi phong thấp tinh - SĐK V516-H12-10 - Thuốc khác. Nhức mỏi phong thấp tinh - Tang ký sinh, độc hoạt, đỗ trọng, ngưu tất, đảng sâm, phòng phong, tế tân, quế, thục địa, bạch thược..

Bổ huyết điều kinh hồi xuân thảo

0
Bổ huyết điều kinh hồi xuân thảo - SĐK V1291-H12-10 - Thuốc khác. Bổ huyết điều kinh hồi xuân thảo - Đương qui, hương phụ, bạch thược, mẫu đơn bì, huyền hồ sách, ngải cứu, mẫu lệ, sinh dịa, xuyên khung...