Danh sách

Phong tê thấp Thuận Thiên Đường

0
Phong tê thấp Thuận Thiên Đường - SĐK V1228-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê thấp Thuận Thiên Đường - Tang ký sinh, đỗ trọng, ngưu tất, độc hoạt, xuyên khung, thục địa, bạch thược, tần giao, đương qui, phục linh...