Danh sách

Tư âm bổ thận

0
Tư âm bổ thận - SĐK V611-H12-10 - Thuốc khác. Tư âm bổ thận - Thục địa, Sơn thù, Củ mài, Mẫu đơn, Trạch tả, Phục linh, Mạch môn, Bạch thược, Đỗ trọng, Ngưu tất, Lộc nhung

Trà bạch liên thảo

0
Trà bạch liên thảo - SĐK V1460-H12-10 - Thuốc khác. Trà bạch liên thảo - Bạch hoa xà thiệt thảo, Bán liên chi, Diệp hạ châu, Dừa cạn, Cỏ mực

Thông huyết – Điều kinh

0
Thông huyết - Điều kinh - SĐK V1230-H12-10 - Thuốc khác. Thông huyết - Điều kinh - Nhựa Lô hội, Khổ hạnh nhân, Giáng hương, Nha truật, Mạch môn, Ngũ vị tử, Câu kỷ tử, Nhân trần, Lộc nhung, Cam tùng hương