Danh sách

Trinh nữ tố

0
Trinh nữ tố - SĐK V744-H12-10 - Thuốc khác. Trinh nữ tố - Bạch thược, đương quy, hà thủ ô đỏ, bạch chỉ, xuyên khung, mộc hương, đảng sâm, ích mẫu, đan sâm

Thập đại công lao hoàn

0
Thập đại công lao hoàn - SĐK V665-H12-10 - Thuốc khác. Thập đại công lao hoàn Viên hoàn mềm - Hoàng kỳ, đảng sâm, đương qui, bạch thược, hoài sơn, phục linh, đỗ trọng, táo, viễn chí, cam thảo

Thập đại công lao hoàn

0
Thập đại công lao hoàn - SĐK V665-H12-10 - Thuốc khác. Thập đại công lao hoàn - Hoàng kỳ, đảng sâm, đương quy, bạch thược, hoài sơn, phục linh, đỗ trọng, táo, viễn chí, cam thảo

Hương quế tinh

0
Hương quế tinh - SĐK V842-H12-10 - Thuốc khác. Hương quế tinh Thuốc rượu - Hoắc hương, đại hồi, quế, đinh hương, mộc hương, hương nhu tía, bạc hà, hậu phác

Hương quế tinh

0
Hương quế tinh - SĐK V842-H12-10 - Thuốc khác. Hương quế tinh - Hoắc hương, đại hồi, quế, đinh hương, mộc hương, hương nhu tía, bạc hà, hậu phác