Danh sách

Truy phong tái tạo tinh

0
Truy phong tái tạo tinh - SĐK V1420-H12-10 - Thuốc khác. Truy phong tái tạo tinh - nhân sâm, đương quy, tần giao, mạch môn, xuyên khung, ngũ vị tử, bạch chỉ, ngô thù du

Tiêu ban lộ

0
Tiêu ban lộ - SĐK V1419-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu ban lộ - hoàng cầm, sài hồ, khương hoạt, ma hoàng, thiên hoa phấn, kinh giới, kim ngân hoa, bạch chỉ, tri mẫu, cát căn

Thanh can hoàn

0
Thanh can hoàn - SĐK V802-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can hoàn - Sài hồ, đại táo, cam thảo, thương nhĩ tử, đại hoàng, linh chi, bạch chỉ, trần bì, hậu phác, phan tả diệp, xuyên bối mẫu, bạc hà, lô hội, mộc hương, sa nhân, sinh khương, thuyền thoái

Thanh can hoàn

0
Thanh can hoàn - SĐK V802-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can hoàn Viên hoàn cứng - Sài hồ, đại táo, cam thảo, thương nhĩ tử, đại hoàng, linh chi, bạch chỉ, trần bì, hậu phác, phan tả diệp, xuyên bối mẫu, bạc hà, lô hội, mộc hương, sa nhân, sinh khương, thuyền thoái

Kỷ ô bổ Thận Tinh

0
Kỷ ô bổ Thận Tinh - SĐK V144-H12-10 - Thuốc khác. Kỷ ô bổ Thận Tinh Thuốc nước uống - Câu kỷ tử, hà thủ ô đỏ, Ngưu tất, đỗ trọng, Ðộc hoạt, tần giao, thảo quyết minh, Tục đoạn

Kỷ ô bổ thận tinh

0
Kỷ ô bổ thận tinh - SĐK V144-H12-10 - Thuốc khác. Kỷ ô bổ thận tinh - Câu kỷ tử, hà thủ ô đỏ, ngưu tất, đỗ trọng, độc hoạt, tần giao, thảo quyết minh, tục đoạn..

Kiện nhi tố

0
Kiện nhi tố - SĐK V1073-H12-10 - Thuốc khác. Kiện nhi tố - Phục linh, Bạch truật, Đại táo, Cam thảo, Đảng Sâm, Trần Bì, Sơn Tra, Sử quân tử, Viễn Chí, Mộc hương, Ma hoàng, Hoàng Kỳ

Hoàn thiên vương bổ tâm

0
Hoàn thiên vương bổ tâm - SĐK V923-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn thiên vương bổ tâm - Đan sâm, huyền sâm, đương qui, viễn chí, toan táo, đảng sâm, bá tử nhân, bạch linh, cát cánh, ngũ vị tử, cam thảo, mạch môn, thiên môn đông, địa hoàng