Danh sách

Thiên hoà ban dược

0
Thiên hoà ban dược - SĐK V378-H12-10 - Thuốc khác. Thiên hoà ban dược - Kinh giới, bạc hà, sài hồ, ngô thù du, bạch thược, cam thảo, hoàng cầm, thiên hoa phấn, thăng ma, hoàng liên

Thiên hoà thối nhiệt tán

0
Thiên hoà thối nhiệt tán - SĐK V447-H12-10 - Thuốc khác. Thiên hoà thối nhiệt tán Thuốc bột - Cát căn, xa tiền tử, thăng ma, hoàng cầm, Bạch thược, kinh giới, cam thảo

Thiên hoà thối nhiệt tán

0
Thiên hoà thối nhiệt tán - SĐK V447-H12-10 - Thuốc khác. Thiên hoà thối nhiệt tán - Cát căn, xa tiền tử, thăng ma, hoàng cầm, bạch thược, kinh giới, cam thảo

Thanh gan sưu độc thuỷ

0
Thanh gan sưu độc thuỷ - SĐK V325-H12-10 - Thuốc khác. Thanh gan sưu độc thuỷ - Hậu phác, bạch linh, hoàng liên, cam thảo, kim ngân hoa, bồ công anh, sắn dây, thiên ma, phòng phong

Thanh gan sưu độc thủy

0
Thanh gan sưu độc thủy - SĐK V325-H12-10 - Thuốc khác. Thanh gan sưu độc thủy Thuốc nước - Hậu phác, Bạch linh, hoàng liên, cảm thảo, kim ngân hoa, bồ công anh, sắn dây, thiên ma, phòng phong

Phụ nữ hoán nhan tố

0
Phụ nữ hoán nhan tố - SĐK V324-H12-10 - Thuốc khác. Phụ nữ hoán nhan tố - ích mẫu, ngải cứu, bạch chỉ, đương quy, bán hạ, bồ công anh, hương phụ, bạch thược, thương truật

Phụ nữ hoàn nhan tố

0
Phụ nữ hoàn nhan tố - SĐK V324-H12-10 - Thuốc khác. Phụ nữ hoàn nhan tố Thuốc nước - ích mẫu, ngải cứu, Bạch chỉ, Đương quy, bán hạ, bồ công anh, hương phụ, Bạch thược, thương truật