Danh sách

Cefotaxime 1g

0
Cefotaxime 1g - SĐK VN-9998-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxime 1g Bột pha tiêm - Cefotaxim Natri

Cefotaxime 1g

0
Cefotaxime 1g - SĐK VN-9998-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefotaxime 1g Bột pha tiêm - Cefotaxim Natri

Piracetam

0
Piracetam - SĐK VN-12921-11 - Thuốc hướng tâm thần. Piracetam Dung dịch tiêm truyền - Piracetam