Danh sách

Lufocin

0
Lufocin - SĐK VD-19261-13 - Khoáng chất và Vitamin. Lufocin Viên nén dài bao phim - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCI) 500 mg

Bivilizid

0
Bivilizid - SĐK VD-30210-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bivilizid Viên nén - Glipizid 5mg

Bivicarbo

0
Bivicarbo - SĐK VD-25573-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bivicarbo Viên nén - Acarbose 50mg

Aucabos

0
Aucabos - SĐK VD-27672-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Aucabos Viên nén - Acarbose 50 mg

Varafil 10

0
Varafil 10 - SĐK VD-18894-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Varafil 10 Viên nén bao phim - Vardenafil (dưới dạng vardenafil hydroclorid) 10 mg
Thuốc Sibifil 50 - SĐK VD-18893-13

Sibifil 50

0
Sibifil 50 - SĐK VD-18893-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sibifil 50 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) 50 mg
Thuốc Bigiko 40 - SĐK VD-21605-14

Bigiko 40

0
Bigiko 40 - SĐK VD-21605-14 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bigiko 40 Viên nén bao phim - Cao khô bạch quả 40 mg

Transda

0
Transda - SĐK VD-9934-10 - Thuốc khác. Transda - Rotundin 30mg

Sedacid

0
Sedacid - SĐK VD-9933-10 - Thuốc khác. Sedacid - Lansoprazol 30 mg

Fistazol 1%

0
Fistazol 1% - SĐK VD-9930-10 - Thuốc khác. Fistazol 1% - Clotrimazol 1%