Danh sách

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VD-31038-18 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang cứng (Xanh-Xanh) - Lincomycin (dưới dạng Lincomycin HCl) 500mg

Prednison 5 mg

0
Prednison 5 mg - SĐK VD-22738-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5 mg Viên nén (màu hồng) - Prednison 5 mg

Prednison 5 mg

0
Prednison 5 mg - SĐK VD-22739-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5 mg Viên nén (màu xanh) - Prednison 5 mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-27696-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén màu kem - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5 mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-27697-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén màu trắng - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-28779-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén màu vàng nhạt - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Tofluxine

0
Tofluxine - SĐK VD-9967-10 - Thuốc khác. Tofluxine - Dextromethorphan HBr 5mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-9965-10 - Thuốc khác. Dexamethason - Dexamethason 0,5mg

Diosmectit 3g

0
Diosmectit 3g - SĐK VD-19266-13 - Thuốc khác. Diosmectit 3g Thuốc bột uống - Diosmectit 3g

Becaspira 1.5M UI

0
Becaspira 1.5M UI - SĐK VD-9961-10 - Thuốc khác. Becaspira 1.5M UI - Spiramycin 1.5M UI (365,85 mg)