Danh sách

Dầu xoa Sao vàng

0
Dầu xoa Sao vàng - SĐK VNA-4244-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu xoa Sao vàng Dầu xoa - Camphor, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Hương nhu, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu Quế
Thuốc Dầu nóng Quảng Ðà - SĐK VNA-0550-03

Dầu nóng Quảng Ðà

0
Dầu nóng Quảng Ðà - SĐK VNA-0550-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Quảng Ðà Dầu xoa - Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu Tràm
Thuốc Dầu khuynh diệp - SĐK VNA-4243-01

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK VNA-4243-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Tinh dầu Tràm chế, Terpineol, Long não

Dầu gió Quảng đà

0
Dầu gió Quảng đà - SĐK VNA-4242-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Quảng đà Dầu xoa - Tinh dầu bạc hà, Long não, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế
Thuốc Dầu bạch tượng - SĐK VNA-5026-02

Dầu bạch tượng

0
Dầu bạch tượng - SĐK VNA-5026-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu bạch tượng Dầu xoa - Menthol, Methyl salicylate

Cao xoa Tiên Nữ

0
Cao xoa Tiên Nữ - SĐK VNA-2473-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao xoa Tiên Nữ Cao xoa - Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Ðinh hương, Tinh dầu Quế
Thuốc Cao sao vàng - SĐK VNA-0704-03

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VNA-0704-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Menthol, Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu Tràm

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK V621-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp - Tinh dầu tràm, Terpineol, Long não

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK V621-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Tinh dầu tràm, Terpineol, Long não
Thuốc Dầu nóng Quảng Đà - SĐK VD-26677-17

Dầu nóng Quảng Đà

0
Dầu nóng Quảng Đà - SĐK VD-26677-17 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Quảng Đà Dầu xoa bóp - Mỗi chai 10 ml chứa Menthol 2,56g; Camphor 1,43 g; Methyl salicylat 4,08 g; Tinh dầu tràm 60% 0,1 g; Tinh dầu quế 18,75 mg