Danh sách

Dầu nóng Trường Linh

0
Dầu nóng Trường Linh - SĐK VD-0116-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Trường Linh Dung dịch dùng ngoài - Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu thông

Dầu nóng Trường Linh

0
Dầu nóng Trường Linh - SĐK VNA-3757-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Trường Linh Dầu xoa - Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu thông

Cồn xoa bóp Mật gấu 5ml

0
Cồn xoa bóp Mật gấu 5ml - SĐK VNA-0863-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Mật gấu 5ml Cồn thuốc - Mật gấu

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNA-4222-05 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Hadipro

0
Hadipro - SĐK VNA-4220-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hadipro Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Hadiclacin 250mg

0
Hadiclacin 250mg - SĐK VD-1012-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hadiclacin 250mg Viên bao phim - Clarithromycin

Hadiclacin 500mg

0
Hadiclacin 500mg - SĐK VD-1013-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hadiclacin 500mg Viên bao phim - Clarithromycin

Erythromycin 250mg

0
Erythromycin 250mg - SĐK VNA-4219-05 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 250mg Viên nang - Erythromycin

Erycaf

0
Erycaf - SĐK VD-19274-13 - Khoáng chất và Vitamin. Erycaf Viên nén bao phim - Erythromycin (dưới dạng Erythromycin stearat) 250 mg

Cotrimoxazol 480mg

0
Cotrimoxazol 480mg - SĐK VNA-4218-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cotrimoxazol 480mg Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim