Danh sách

Dầu khuynh diệp Me & Em

0
Dầu khuynh diệp Me & Em - SĐK V288-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Me & Em - Eucalyptol, TD. Long não

Dầu khuynh diệp Mẹ & Em

0
Dầu khuynh diệp Mẹ & Em - SĐK V288-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Mẹ & Em Dung dịch dùng ngoài - Eucalyptol, TD. Long não

DD Gynodays

0
DD Gynodays - SĐK S396-H12-05 - Thuốc phụ khoa. DD Gynodays Dung dịch dùng ngoài - Triclosan

Phong tê thấp

0
Phong tê thấp - SĐK V71-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê thấp - ý dĩ, đại táo, phục linh, thục địa, tang ký sinh, bạch thược, phòng phong, tần giao, đảng sâm, xuyên khung, độc hoạt, đỗ trọng, ngưu tất, đương quy, quế chi

Phong tê thấp 140g

0
Phong tê thấp 140g - SĐK V71-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê thấp 140g Thuốc thang - Ý dĩ, đại táo, Phục linh, Thục địa, tang ký sinh, Bạch thược, Phòng phong, tần giao, Ðảng sâm, Xuyên khung, Ðộc hoạt, đỗ trọng, Ngưu tất, Đương quy, quế chi

Bột tam thất

0
Bột tam thất - SĐK V70-H12-10 - Thuốc khác. Bột tam thất Bột - Bột tam thất

Bột tam thất

0
Bột tam thất - SĐK V70-H12-10 - Thuốc khác. Bột tam thất - Bột tam thất

Thập toàn đại bổ

0
Thập toàn đại bổ - SĐK V618-H12-10 - Thuốc khác. Thập toàn đại bổ - Bạch thược, Phục linh, Bạch truật, Quế, Cam thảo, Thục địa, Đảng sâm, Xuyên khung, Đương quy, Hoàng kỳ

Thanh nhân sâm lộc nhung

0
Thanh nhân sâm lộc nhung - SĐK V393-H12-10 - Thuốc khác. Thanh nhân sâm lộc nhung Thuốc thang - Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, Trần bì, Bạch thược, Phúc linh, Viễn chí, Bạch truật

Thanh nhiệt

0
Thanh nhiệt - SĐK V394-H12-10 - Thuốc khác. Thanh nhiệt Thuốc thang - Kim ngân hoa, Cúc hoa, Bắc tử thảo, Liên kiều, đại táo