Danh sách

Sinushi

0
Sinushi - SĐK V74-H12-10 - Thuốc khác. Sinushi Viên nang - Tân di hoa, thương nhĩ tử, Bạch chỉ, hoàng kỳ, Bạch truật, bạc hà, phòng phong, kim ngân hoa

Sinushi

0
Sinushi - SĐK V74-H12-10 - Thuốc khác. Sinushi - Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Bạch chỉ, Hoàng kỳ, Bạch truật, Bạc hà, Phòng phong, Kim ngân hoa

Pressnadi

0
Pressnadi - SĐK V73-H12-10 - Thuốc khác. Pressnadi - Hà thủ ô đỏ, Câu đằng, Câu kỷ tử, Sinh địa, Hoa hoè,..

Pressnadi

0
Pressnadi - SĐK V73-H12-10 - Thuốc khác. Pressnadi Dung dịch uống - Hà thủ ô đỏ, Câu đằng, Câu kỷ tử, Sinh địa, Hoa hoè

Pressnadi

0
Pressnadi - SĐK V168-H12-10 - Thuốc khác. Pressnadi Viên nang - Hà thủ ô đỏ, Câu đằng, Câu kỷ tử, Sinh địa, Hoa hoè

Pressnadi

0
Pressnadi - SĐK V169-H12-10 - Thuốc khác. Pressnadi Viên bao đường - Hà thủ ô đỏ, Câu đằng, Câu kỷ tử, Sinh địa, Hoa hoè

Pressnadi

0
Pressnadi - SĐK V168-H12-10 - Thuốc khác. Pressnadi - Hà Thủ ô đỏ, Câu đằng, Câu kỷ tử, sinh địa, Hoa hoè,..

Pressnadi

0
Pressnadi - SĐK V169-H12-10 - Thuốc khác. Pressnadi - Hà thủ ô đỏ, Câu đằng, Câu kỷ tử, Sinh địa, Hoa hoè,..

Colfamic

0
Colfamic - SĐK VNB-0693-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Colfamic Thuốc xịt mũi - Oxymetazoline
Thuốc Vimaxx - SĐK VD-7401-09

Vimaxx

0
Vimaxx - SĐK VD-7401-09 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vimaxx Dung dịch trong suốt, không màu, không mùi - Dikali glycyrrhizinate……………..90.0 mg Natri Clorid………………………...220.0 mg Borneol, Benzalkonium Clorid, dung môi…..vđ 100ml