Danh sách

Aspartam 35mg

0
Aspartam 35mg - SĐK V947-H12-05 - Thực phẩm chức năng. Aspartam 35mg Thuốc bột - Aspartame

Aspartam

0
Aspartam - SĐK VD-2797-07 - Thực phẩm chức năng. Aspartam Thuốc bột uống - Aspartame

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNA-3594-00 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Metronidazol

0
Metronidazol - SĐK V1278-h12-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol Viên nén - Metronidazole

Larevir 300

0
Larevir 300 - SĐK VD-30263-18 - Khoáng chất và Vitamin. Larevir 300 Viên nén bao phim - Lamivudin 300mg

Ketoconazol 200mg

0
Ketoconazol 200mg - SĐK VNA-3127-00 - Khoáng chất và Vitamin. Ketoconazol 200mg Viên nén - Ketoconazole

Gentamicin 80mg

0
Gentamicin 80mg - SĐK V2-H08-04 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80mg Thuốc tiêm - Gentamicin

Fatrim F

0
Fatrim F - SĐK VNA-4412-01 - Khoáng chất và Vitamin. Fatrim F Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Ethambutol 400mg

0
Ethambutol 400mg - SĐK V603-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ethambutol 400mg Viên bao phim - Ethambutol

Cloraxin 125mg

0
Cloraxin 125mg - SĐK VNA-4204-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cloraxin 125mg Viên nén - Chloramphenicol