Danh sách

Posinight 1

0
Posinight 1 - SĐK QLĐB-491-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Posinight 1 Viên nén - Levonorgestrel 1,5mg

Agimycob

0
Agimycob - SĐK VD-13749-11 - Thuốc phụ khoa. Agimycob hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt phụ khoa - Metronidazol 500mg, nystatin 100.000UI, neomycin 65.000 IU

Gysudo

0
Gysudo - SĐK VD-18926-13 - Thuốc khác. Gysudo Dung dịch dùng ngoài - Đồng sulfat 0,225g/90ml

Gysudo

0
Gysudo - SĐK VD-18926-13 - Thuốc khác. Gysudo Dung dịch dùng ngoài - Đồng sulfat 0,225g/90ml

Gel-Aphos

0
Gel-Aphos - SĐK VD-19312-13 - Thuốc khác. Gel-Aphos Hỗn dịch uống - Gel nhôm phosphat 20% 12,38g

Racedagim 10

0
Racedagim 10 - SĐK VD-11507-10 - Thuốc khác. Racedagim 10 - Racecadotril 10mg

Racedagim 30

0
Racedagim 30 - SĐK VD-11508-10 - Thuốc khác. Racedagim 30 - Racecadotril 30mg

Nystatab

0
Nystatab - SĐK VD-11506-10 - Thuốc khác. Nystatab - Nystatin 500.000IU

Covergim

0
Covergim - SĐK VD-10070-10 - Thuốc khác. Covergim - Perindopril erbumine 4mg

Baburol

0
Baburol - SĐK VD-11502-10 - Thuốc khác. Baburol - Bambuterol hydroclorid 10mg