Danh sách

Usabetic 4

0
Usabetic 4 - SĐK VD-20661-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Amdiaryl 2

0
Amdiaryl 2 - SĐK VD-21817-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amdiaryl 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg

Amdiaryl 4

0
Amdiaryl 4 - SĐK VD-21818-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amdiaryl 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Usabetic VG 50

0
Usabetic VG 50 - SĐK VD-27783-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic VG 50 Viên nén bao phim - Vildagliptin 50 mg

Usabetic 2

0
Usabetic 2 - SĐK VD-21229-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg

SitaAPC 50

0
SitaAPC 50 - SĐK VD-32790-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SitaAPC 50 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50 mg

SitaAPC 25

0
SitaAPC 25 - SĐK VD-33394-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SitaAPC 25 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25mg

Sosdol

0
Sosdol - SĐK VD-11512-10 - Thuốc khác. Sosdol - Diclofenac kali 25mg

Rosfase-M2/500

0
Rosfase-M2/500 - SĐK VD-10075-10 - Thuốc khác. Rosfase-M2/500 - Rosiglitazone maleat tương đương 2 mg Rosiglitazone, Metformin hydrochlorid 500 mg

Soshydra

0
Soshydra - SĐK VD-14242-11 - Thuốc khác. Soshydra Hộp 10 gói, 30 gói x 1g thuốc cốm - Racecadotril 30mg