Danh sách

Painex cream

0
Painex cream - SĐK V1240-h12-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Painex cream Kem bôi da - Menthol, Methyl salicylate

Painexgel

0
Painexgel - SĐK VNA-0101-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Painexgel Thuốc gel bôi da - Menthol, Methyl salicylate

Cù là rồng vàng

0
Cù là rồng vàng - SĐK VNA-4933-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Cù là rồng vàng Cao xoa - Camphor, Menthol, Methyl salicylate

Aspartam

0
Aspartam - SĐK VD-4298-07 - Thực phẩm chức năng. Aspartam Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Aspartame

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK V512-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VD-0928-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Ketocol 200

0
Ketocol 200 - SĐK VD-1418-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ketocol 200 Viên nén - Ketoconazole

Ketocol 200mg

0
Ketocol 200mg - SĐK VNA-3967-01 - Khoáng chất và Vitamin. Ketocol 200mg Viên nén - Ketoconazole

Guanidin 500mg

0
Guanidin 500mg - SĐK VNA-4940-02 - Khoáng chất và Vitamin. Guanidin 500mg Viên nén - Sulfaguanidine

Griseofulvin 500mg

0
Griseofulvin 500mg - SĐK VNB-4398-05 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 500mg Viên nén - Griseofulvin