Danh sách

Dầu gió Dona

0
Dầu gió Dona - SĐK VNB-1011-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Dona Dung dịch - Camphor, Menthol, Methyl salicylate

Cồn xoa bóp Đông Nam

0
Cồn xoa bóp Đông Nam - SĐK VNB-0625-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Đông Nam Cồn thuốc - Quế chi, gừng khô, đại hồi, xuyên tiêu, địa liền

Đan khê vị thống

0
Đan khê vị thống - SĐK V3-H12-14 - Thuốc khác. Đan khê vị thống Viên nén nhai - Mỗi viên chứa Mai mực 160mg; Hoạt thạch 160mg; Hương phụ 160mg; Thương truật 160mg; Thần khúc 160mg; Chi tử 160mg; Thanh bì 830mg; Bán hạ 830mg; Sa nhân 830mg; Chỉ xác 830mg; Mộc hương 830mg; Hạnh nhân 1700mg; Cỏ ngọt 150mg

Tiêu độc hoàn

0
Tiêu độc hoàn - SĐK V991-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu độc hoàn - Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Kim ngân hoa, Thổ phục linh, Đại hoàng, Bạch chỉ, Kinh giới, Lô hội, Phòng phong, Liên kiều, Xích thược

Tiêu độc mát gan

0
Tiêu độc mát gan - SĐK V992-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu độc mát gan - Actiso, nhân trần, trạch tả, long đởm, phục linh, bạch truật, sơn tra..

Tiaxoang

0
Tiaxoang - SĐK V290-H12-10 - Thuốc khác. Tiaxoang - Tế tân, cảo bản, xuyên khung, bồ công anh, bạch chỉ, ké đầu ngựa, hoắc hương

Tiên nữ cao

0
Tiên nữ cao - SĐK V564-H12-10 - Thuốc khác. Tiên nữ cao - Ngải cứu, Hương phụ, Thục địa, Đương quy, ích mẫu

Thuốc ho người lớn

0
Thuốc ho người lớn - SĐK V1150-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc ho người lớn - Hạnh nhân, cát cánh, tiền hồ, tỳ bà diệp, tử uyển, bách bộ, tang bạch bì, bạc hà, tô diệp, menthol

Thập toàn đại bổ

0
Thập toàn đại bổ - SĐK V990-H12-10 - Thuốc khác. Thập toàn đại bổ - Thục địa, Đương quy, Hoàng kỳ, Nhân sâm, Bạch truật, Bạch thược, Ba kích, Kỷ tử,...

Sâm qui tinh

0
Sâm qui tinh - SĐK V989-H12-10 - Thuốc khác. Sâm qui tinh - Nhân sâm, Đương quy, Thục địa, Ba kích, Hoàng kỳ, Bạch truật, Ngưu tất, Mộc qua,...