Danh sách

Glucose

0
Glucose - SĐK S222-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Bột - Glucose
Thuốc Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ - SĐK VD-31660-19

Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ

0
Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ - SĐK VD-31660-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ Siro thuốc - Mỗi 80ml chứa Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với Bạch linh 0,576g; Cát cánh 1,092g; Tỳ bà diệp 2,88g; Tang bạch bì 2,0g; Ma hoàng 0,42g; Mạch môn 0,772g; Bạc hà 1,864g; Bán hạ chế 1,336g; Bách bộ 2,986g; Mơ muối 1,3g; Cam thảo 0,378g; Bạch phàn 0,132g) 2,12g; Tinh dầu bạc hà 0,08g

Siro tiêu độc

0
Siro tiêu độc - SĐK VD-30375-18 - Thuốc khác. Siro tiêu độc Siro thuốc - Mỗi 100ml chứa Cao đặc hỗn hợp 5,5g tương đương Kim ngân hoa 15,0g; Sài đất 20g; Ké đầu ngựa 20g

Viên ngậm gừng

0
Viên ngậm gừng - SĐK V1185-H12-10 - Thuốc khác. Viên ngậm gừng - Gừng tươi 300mg

Tế sinh thận khí hoàn

0
Tế sinh thận khí hoàn - SĐK V1469-H12-10 - Thuốc khác. Tế sinh thận khí hoàn - Thục địa, sơn thù, hoài sơn, bạch linh, trạch tả, mẫu đơn bì, ngưu tất, xa tiền tử, phụ tử chế, quế

Sirô Tiêu độc

0
Sirô Tiêu độc - SĐK V233-H12-10 - Thuốc khác. Sirô Tiêu độc Si rô - Kim ngân hoa, sài đất, ké đầu ngựa

Sirô tiêu độc

0
Sirô tiêu độc - SĐK V233-H12-10 - Thuốc khác. Sirô tiêu độc - Kim ngân hoa, sài đất, ké đầu ngựa

Hoàn phong thấp Natural

0
Hoàn phong thấp Natural - SĐK V1424-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn phong thấp Natural - Mã tiền chế, đương quy, đỗ trọng, ngưu tất, quế, thương truật, độc hoạt, thổ phục linh

Hoàn phong thấp

0
Hoàn phong thấp - SĐK V626-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn phong thấp Hoàn cứng - Hy thiềm, ngưu tất, ngũ gia bì, quế, sinh địa, cẩu tích

Hoàn phong thấp

0
Hoàn phong thấp - SĐK V626-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn phong thấp - Hy thiêm, ngưu tất, ngũ gia bì, quế, sinh địa, cẩu tích