Danh sách

Hadingyno

0
Hadingyno - SĐK V89-H12-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Hadingyno Dung dịch dùng ngoài - Menthol, Benzalkonium chloride, Metronidazole, Methylene blue

Dầu xoa hiệu Haigấu

0
Dầu xoa hiệu Haigấu - SĐK VNB-0578-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu xoa hiệu Haigấu Dung dịch - Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu Tràm, Eucalyptol

Cồn mật gấu

0
Cồn mật gấu - SĐK VNB-1908-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn mật gấu Cồn thuốc - Mật gấu

Cao xoa Rùa Vàng

0
Cao xoa Rùa Vàng - SĐK VNB-2048-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao xoa Rùa Vàng Cao xoa - Camphor, Melthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu quế, Tinh dầu hương nhu

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VNA-4417-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu quế

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK V339-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Thuốc mỡ - Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu hương nhu trắng, Tinh dầu tràm, Tinh dầu quế

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK V339-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng - Camphor, TD. Bạc hà, TD. Hương nhu trắng, TD. Tràm, TD. Quế

Gynococol

0
Gynococol - SĐK VNA-3597-00 - Thực phẩm chức năng. Gynococol Dung dịch dùng ngoài - Glycin, sodium chloride, sodium carbonate, sodium lauryl sulfate
Thuốc EMUGLUCAN - SĐK

EMUGLUCAN

0
EMUGLUCAN - SĐK - Thực phẩm chức năng. EMUGLUCAN Viên nang - Beta Glucan 1,3/1,6 80% 100 mg Tá dược vừa đủ 1 viên

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK V627-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén bao phim - Metronidazole