Danh sách

Sirô Kiện Tỳ DHĐ

0
Sirô Kiện Tỳ DHĐ - SĐK VD-27358-17 - Thuốc khác. Sirô Kiện Tỳ DHĐ Siro - Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết hỗn hợp dược liệu tương ứng với Nhục đậu khấu 200mg; Mộc hương 80mg; Lục thần khúc 400mg; Mạch nha 200mg; Hồ hoàng liên 400mg; Binh lang 200mg; Sử quân tử 400mg

Tế sinh thận khi hoàn

0
Tế sinh thận khi hoàn - SĐK VD-32518-19 - Thuốc khác. Tế sinh thận khi hoàn Viên hoàn mềm - Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương với Sơn thù 0,6g; Phục linh 0,6g; Ngưu tất 0,3 g; Hoài sơn 0,6g; Trạch tả 0,6g; Mẫu đơn bì 0,6g; Xa tiền tử 0,6g; Phụ tử chế 0,3g; Nhục quế 0,3g) 4,5g; Cao đặc Thục địa (tương đương với 0,3 g dược liệu Thục địa) 0,1g