Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK V959-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Glidibit 80

0
Glidibit 80 - SĐK VD-2554-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glidibit 80 Viên nén - Gliclazide

Smeton

0
Smeton - SĐK V1319-H12-10 - Thuốc khác. Smeton - Mạch môn, thiên môn, câu kỷ tử, hoài sơn,ngưu tất, thạch hộc,tang thầm, thục địa, quy bản

Ruflon

0
Ruflon - SĐK V1365-H12-10 - Thuốc khác. Ruflon - Cao khô hoè hoa 136 mg

PP. Pharco Baz

0
PP. Pharco Baz - SĐK V293-H12-10 - Thuốc khác. PP. Pharco Baz Viên nén bao đường - Lá mã đề, lá actiso, quả chi tử

PP. Pharco Baz

0
PP. Pharco Baz - SĐK V293-H12-10 - Thuốc khác. PP. Pharco Baz - Lá mã đề, lá actiso, quả chi tử

Pazecan

0
Pazecan - SĐK V171-H12-10 - Thuốc khác. Pazecan - Cao khô lá Bạch quả

Pazecan

0
Pazecan - SĐK V171-H12-10 - Thuốc khác. Pazecan Viên nén bao phim - Cao khô lá Bạch quả

Nasalis

0
Nasalis - SĐK V292-H12-10 - Thuốc khác. Nasalis - Thương nhĩ tử, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Tân di hoa, Huyền sâm, Mẫu đơn bì, Đại hoàng

Nasalis

0
Nasalis - SĐK V292-H12-10 - Thuốc khác. Nasalis Viên nén bao đường - Thương nhĩ tử, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Tân di hoa, Huyền sâm, Mẫu đơn bì, Đại hoàng