Danh sách

Fudaste 500mg

0
Fudaste 500mg - SĐK VD-30477-18 - Khoáng chất và Vitamin. Fudaste 500mg Viên nang cứng (đỏ nâu-vàng) - Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 500 mg

Melygra 10mg

0
Melygra 10mg - SĐK VD-11123-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Melygra 10mg - Vardenafil 10mg

Melygra 20mg

0
Melygra 20mg - SĐK VD-10344-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Melygra 20mg - Vardenafil 20mg

Fefudo 5mg

0
Fefudo 5mg - SĐK VD-10335-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fefudo 5mg - Prednison 5mg

Fefudo 20mg

0
Fefudo 20mg - SĐK VD-11113-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fefudo 20mg - Prednison 20mg

Tyrozet Forte 500/5 mg

0
Tyrozet Forte 500/5 mg - SĐK VD-14376-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tyrozet Forte 500/5 mg Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nén dài bao phim. Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 15 viên nén dài bao phim. Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nén dài bao phim - Metformin hydroclorid 500 mg, Glibenclamid 5 mg

Dotinoin

0
Dotinoin - SĐK VD-26447-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dotinoin Viên nén - Methylprednisolon 16 mg
Thuốc Tyrozet Forte 1.000/5 mg - SĐK VD-14375-11

Tyrozet Forte 1.000/5 mg

0
Tyrozet Forte 1.000/5 mg - SĐK VD-14375-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tyrozet Forte 1.000/5 mg Viên nén dài bao phim - Metformin 1000 mg, Glibenclamid 5 mg

Tyrozet 850 mg

0
Tyrozet 850 mg - SĐK VD-31836-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tyrozet 850 mg Viên nén bao phim - Metformin hydrochlorid 850 mg

Melygra 1h

0
Melygra 1h - SĐK VD-31832-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Melygra 1h Viên nén bao phim - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydroclorid trihydrat) 20 mg