Danh sách

Tendi Oil

0
Tendi Oil - SĐK VNB-2556-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Tendi Oil Dầu gió - Camphor, Menthol, Tinh dầu bạc hà

Griseofulvin 500mg

0
Griseofulvin 500mg - SĐK V237-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 500mg Viên nén - Griseofulvin

Gamidin 500mg

0
Gamidin 500mg - SĐK V12-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Gamidin 500mg Viên nén - Sulfaguanidine

Fullaca 500mg

0
Fullaca 500mg - SĐK V236-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Fullaca 500mg Viên nén - Mebendazole

Ciprom 500

0
Ciprom 500 - SĐK V1385-H12-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprom 500 Viên bao phim - Ciprofloxacin

Unidone M

0
Unidone M - SĐK V1386-H12-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Unidone M Viên nén - Domperidone maleate

TendiSorbitol

0
TendiSorbitol - SĐK VNB-0763-01 - Thuốc đường tiêu hóa. TendiSorbitol Thuốc bột - Sorbitol

Bibactyl

0
Bibactyl - SĐK V1326-H12-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Bibactyl Thuốc uống - Bacillus subtilis

Griseofulvin 500mg

0
Griseofulvin 500mg - SĐK V237-H12-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Griseofulvin 500mg Viên nén - Griseofulvin

Gamidin 500mg

0
Gamidin 500mg - SĐK V12-H12-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gamidin 500mg Viên nén - Sulfaguanidine