Danh sách

Viên Tribata

0
Viên Tribata - SĐK V1092-H12-10 - Thuốc khác. Viên Tribata - Ô tạc cốt, hương phụ, đại hồi, thổ phục linh, thuỷ xương bồ

Multi-Amin Threepharco

0
Multi-Amin Threepharco - SĐK V1478-H12-10 - Thuốc khác. Multi-Amin Threepharco - men bia khô 125mg

Carbo Threepharco

0
Carbo Threepharco - SĐK V1477-H12-10 - Thuốc khác. Carbo Threepharco - Than hoạt 100mg, chiêu liêu 100mg, vàng đắng 100mg