Danh sách

Tinh dầu tràm

0
Tinh dầu tràm - SĐK VNA-0481-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Tinh dầu tràm Dung dịch - Tinh dầu Tràm nguyên chất

Gel xoa bóp hiệu Con Gấu

0
Gel xoa bóp hiệu Con Gấu - SĐK VNA-4315-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Gel xoa bóp hiệu Con Gấu Gel bôi da - Menthol, Methyl salicylate

Gel xoa bóp hiệu con gấu

0
Gel xoa bóp hiệu con gấu - SĐK VD-1915-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Gel xoa bóp hiệu con gấu Gel bôi da - Methyl salicylat, menthol

Dầu nóng Bình Quan

0
Dầu nóng Bình Quan - SĐK VNA-4711-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Bình Quan Dầu xoa - Menthol, Long não, Methyl salicylate, Tinh dầu khuynh diệp

Dầu Nhật lệ

0
Dầu Nhật lệ - SĐK VNA-0480-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu Nhật lệ Dầu xoa - Tinh dầu Tràm, Tinh dầu quế, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu bạc hà

Cồn xoa bóp

0
Cồn xoa bóp - SĐK VNA-0629-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Cồn thuốc - Mã tiền, Phụ tử, địa liền, thiên niên kiện, Riềng khô, Quế

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-0078-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Thuốc mỡ - Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu tràm, long não

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VNA-3250-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu long não

Dầu khuynh diệp phong nha

0
Dầu khuynh diệp phong nha - SĐK V1476-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp phong nha - Eucalyptol 66,24g; camphor 18,750g/100ml

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-22992-15 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 3g chứa Tinh dầu long não 0,825g; Tinh dầu bạc hà 0,270g; Tinh dầu tràm 0,270g; Tinh dầu hương nhu 0,090g; Tinh dầu quế 0,015g