Danh sách

Savdiaride 2

0
Savdiaride 2 - SĐK VD-28029-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Savdiaride 2 Viên nén - Glimepirid 2mg

SaVi Acarbose 25

0
SaVi Acarbose 25 - SĐK VD-28030-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SaVi Acarbose 25 Viên nén bao phim - Acarbose 25mg

Savi Eperisone 50

0
Savi Eperisone 50 - SĐK VD-21351-14 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Savi Eperisone 50 Viên nén bao phim - Eperison hydroclorid 50mg

SaViDome 10

0
SaViDome 10 - SĐK VD-19003-13 - Thuốc đường tiêu hóa. SaViDome 10 Viên nén dài - Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10 mg

SaViDome 10

0
SaViDome 10 - SĐK VD-19003-13 - Thuốc đường tiêu hóa. SaViDome 10 Viên nén dài - Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10 mg

Savi Lansoprazole 30

0
Savi Lansoprazole 30 - SĐK VD-21353-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Savi Lansoprazole 30 Viên nang cứng - Lansoprazol (dưới dạng vi hạt bao tan trong ruột 8,5%) 30mg

SaVi Rabeprazole 20

0
SaVi Rabeprazole 20 - SĐK VD-28037-17 - Thuốc đường tiêu hóa. SaVi Rabeprazole 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Slandom 8

0
Slandom 8 - SĐK VD-28043-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Slandom 8 Viên nén bao phim - Ondansetron (dưới dạng Ondansetron HCl) 8mg

Rebamipide Invagen

0
Rebamipide Invagen - SĐK VD-28026-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Rebamipide Invagen Thuốc cốm - Mỗi gói 650mg chứa Rebamipid 100mg

Diosfort

0
Diosfort - SĐK VD-28020-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Diosfort Viên nén bao phim - Diosmin 600mg