Danh sách

Savipiride 4

0
Savipiride 4 - SĐK VD-10401-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Savipiride 4 - Glimepirid 4mg

SaVi Glipizide 5

0
SaVi Glipizide 5 - SĐK VD-14402-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SaVi Glipizide 5 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén - Glipizid 5mg

PirideSaVi 2

0
PirideSaVi 2 - SĐK VD-13869-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PirideSaVi 2 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén - Glimepirid 2mg

Savi metformin 1000

0
Savi metformin 1000 - SĐK VD-10390-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Savi metformin 1000 Viên nén bao phim - Metformin HCl 1000mg

Faymasld

0
Faymasld - SĐK VD-19438-13 - Thuốc khác. Faymasld Thuốc cốm sủi bọt - Racecadotril 10mg

SaVi Azit

0
SaVi Azit - SĐK VD-10383-10 - Thuốc khác. SaVi Azit - Azithromycin 500mg (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

SaVi Calcium 500

0
SaVi Calcium 500 - SĐK VD-10386-10 - Thuốc khác. SaVi Calcium 500 - Calci gluconolactat 2940mg, Calci carbonat 300mg

SaVi Dome 10

0
SaVi Dome 10 - SĐK VD-10388-10 - Thuốc khác. SaVi Dome 10 - Domperidon 10mg (dưới dạng Domperidon maleat)

SaVi Lora 10

0
SaVi Lora 10 - SĐK VD-10389-10 - Thuốc khác. SaVi Lora 10 - Loratadin 10mg

SaVi Sen

0
SaVi Sen - SĐK VD-10392-10 - Thuốc khác. SaVi Sen - L-Tetrahydropalmatin 30mg, nuciferin 25 mg