Danh sách

Metronidazol 500mg

0
Metronidazol 500mg - SĐK VD-19459-13 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 500mg Viên nang cứng - Metronidazol 500mg

Doxycyclin 100mg

0
Doxycyclin 100mg - SĐK VD-19456-13 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycyclin 100mg Viên nang cứng - Doxycyclin 100mg

Prednison 5mg

0
Prednison 5mg - SĐK VD-31209-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5mg Viên nén màu hồng - Prednison 5mg

Postorose

0
Postorose - SĐK VD-31208-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Postorose Viên nén - Levonorgestrel 0,75mg

Tiphadeltacil

0
Tiphadeltacil - SĐK VD-11161-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiphadeltacil - Dexamethason acetat 0,5mg

Tiphadeltacil

0
Tiphadeltacil - SĐK VD-11162-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiphadeltacil - Dexamethason acetat 0,5mg

Tiphadeltacil

0
Tiphadeltacil - SĐK VD-11163-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiphadeltacil - Dexamethason acetat 0,5mg

Metformin 500mg

0
Metformin 500mg - SĐK VD-13882-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 500mg Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500mg

Tiphalevo

0
Tiphalevo - SĐK QLĐB-423-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiphalevo Viên nén bao phim - Levonorgestrel 0,03mg

Tiamesolon 16

0
Tiamesolon 16 - SĐK VD-26275-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiamesolon 16 Viên nén - Methylprednisolon 16mg