Danh sách

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VD-1679-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Metronidazol 250

0
Metronidazol 250 - SĐK VD-30576-18 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250 Viên nén - Metronidazol 250mg

Clarithromycin 250mg

0
Clarithromycin 250mg - SĐK VD-0967-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin 250mg Viên nén bao phim - Clarithromycin

Ciprofloxacin 500mg

0
Ciprofloxacin 500mg - SĐK VNB-2751-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 500mg Viên nén dài bao phim - Ciprofloxacin

Cefuroxim 1,5g

0
Cefuroxim 1,5g - SĐK VD-19496-13 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxim 1,5g Bột pha tiêm - Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1,5g

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19043-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén - Dexamethason acetat 0,5mg

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19044-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén dài - Dexamethason acetat 0,5mg

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19044-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén dài - Dexamethason acetat 0,5mg

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19043-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén - Dexamethason acetat 0,5mg

Metformin

0
Metformin - SĐK VD-31992-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Viên baophim - Metformin HCl 1000mg