Danh sách

Levonorgestrel

0
Levonorgestrel - SĐK VD-23064-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levonorgestrel Viên nén - Levonorgestrel 1,5mg

Mifepristone

0
Mifepristone - SĐK VD-23065-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mifepristone Viên nén - Mifepriston 10mg

Oa-green

0
Oa-green - SĐK VD-28686-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Oa-green Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50 mg

Sexapil

0
Sexapil - SĐK VD-10417-10 - Thuốc khác. Sexapil - Sildenafil citrat tương đương với Sildenafil 50mg

Lopassi

0
Lopassi - SĐK V763-H12-10 - Thuốc khác. Lopassi - Lá sen, lá vông, lạc tiên, tâm sen, bình vôi
Thuốc Lopassi - SĐK V763-H12-10

Lopassi

0
Lopassi - SĐK V763-H12-10 - Thuốc khác. Lopassi Viên bao đường - Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, Bình vôi Tá dược vừa đủ

Dimotrim

0
Dimotrim - SĐK VD-11715-10 - Thuốc khác. Dimotrim - Sulfamethoxazol 800mg, Trimethoprim 160mg

Cảm mạo thông

0
Cảm mạo thông - SĐK V762-H12-10 - Thuốc khác. Cảm mạo thông Viên nén bao phim - Hoắc hương, tía tô, bạch chỉ, bạch linh, đại phúc bì, thương truật

Tỳ bà diệp

0
Tỳ bà diệp - SĐK VD-21390-14 - Thuốc khác. Tỳ bà diệp Dược liệu sấy khô - Lá tỳ bà diệp sấy khô

Tang bạch bì

0
Tang bạch bì - SĐK VD-21389-14 - Thuốc khác. Tang bạch bì Dược liệu sấy khô - Vỏ rễ đã cạo lớp bần của cây dâu sấy khô