Danh sách

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VNB-2755-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Long não, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu Hương nhu trắng, Tinh dầu Quế

Daclarit 250mg

0
Daclarit 250mg - SĐK V1093-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Daclarit 250mg Viên nén bao phim - Clarithromycin

Hoàn hà xa đại tạo

0
Hoàn hà xa đại tạo - SĐK V294-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn hà xa đại tạo Hoàn mềm - Tử hà xa, Đảng sâm, Thiên môn, Mạch môn, Thục địa, Ngưu tất, Hoàng bá, Yếm rùa

Hoàn hà xa đại tạo

0
Hoàn hà xa đại tạo - SĐK V294-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn hà xa đại tạo - Tử hà xa, Đảng sâm, Thiên môn, Mạch môn, Thục địa, Ngưu tất, Hoàng bá, Yếm rùa,..

Hoàn sâm lộc

0
Hoàn sâm lộc - SĐK V173-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn sâm lộc Hoàn mềm - Hoài sơn, Ðảng sâm, cẩu tích, Thục địa, liên nhục, hà thủ ô đỏ, ba kích

Hoàn sâm lộc

0
Hoàn sâm lộc - SĐK V173-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn sâm lộc - Hoài sơn, đảng sâm, cẩu tích, thục địa, liên nhục, hà thủ ô đỏ, ba kích..

Polyakone

0
Polyakone - SĐK V636-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Polyakone Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Berberine, Naphazoline

Daclansec 30mg

0
Daclansec 30mg - SĐK V1092-H12-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Daclansec 30mg Viên nang cứng - Lansoprazole

Berberin 0,01g

0
Berberin 0,01g - SĐK V960-H12-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Berberin 0,01g Viên nén - Berberine

Penicillin V 400 000UI

0
Penicillin V 400 000UI - SĐK H01-026-00 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Penicillin V 400 000UI Viên nén bao phim - Penicillin