Danh sách

Thuốc Microflox 500 - SĐK VNB-1585-04

Microflox 500

0
Microflox 500 - SĐK VNB-1585-04 - Khoáng chất và Vitamin. Microflox 500 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Lincomycin 600mg/2ml

0
Lincomycin 600mg/2ml - SĐK V103-H05-04 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 600mg/2ml Thuốc tiêm - Lincomycin

Lincomycin 600mg/2ml

0
Lincomycin 600mg/2ml - SĐK VNB-4481-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 600mg/2ml Dung dịch tiêm - Lincomycin
Thuốc Lincomycin 500mg - SĐK VD-0093-06

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VD-0093-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang - Lincomycin

Hadilexin-500mg

0
Hadilexin-500mg - SĐK VD-2137-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hadilexin-500mg Viên nang - Cephalexin

Hadiramox-500mg

0
Hadiramox-500mg - SĐK VD-2138-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hadiramox-500mg Viên nang - Amoxicilline
Thuốc Griseofulvin 500mg - SĐK VNB-2308-04

Griseofulvin 250mg

0
Griseofulvin 250mg - SĐK VNB-2307-04 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 250mg Viên nén - Griseofulvin
Thuốc Griseofulvin 500mg - SĐK VNB-2308-04

Griseofulvin 500mg

0
Griseofulvin 500mg - SĐK VNB-2308-04 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 500mg Viên nén - Griseofulvin

Gentamicin 80mg/2ml

0
Gentamicin 80mg/2ml - SĐK VNB-2084-04 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80mg/2ml Thuốc tiêm - Gentamicin

Gentacain

0
Gentacain - SĐK V2-H12-04 - Khoáng chất và Vitamin. Gentacain Thuốc tiêm - Gentamicin, Lidocaine