Danh sách

Mebipharavudin

0
Mebipharavudin - SĐK VD-19700-13 - Khoáng chất và Vitamin. Mebipharavudin Viên nén dài bao phim - Lamivudine 100mg

Gluvan

0
Gluvan - SĐK VD-4554-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gluvan Viên nén dài bao phim - Metformin hydrochloride, Glibenclamide

Gluvan

0
Gluvan - SĐK VD-4555-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gluvan Viên nén dài bao phim - Metformin hydrochloride, Glibenclamide

Glucarbose

0
Glucarbose - SĐK VD-4553-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucarbose Viên nén - Acarbose

Avamet

0
Avamet - SĐK VD-4547-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Avamet Viên nén dài bao phim - Rosiglitazone maleate, Metformin hydrochloride

Ampiryl 4mg

0
Ampiryl 4mg - SĐK VD-21123-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ampiryl 4mg Viên nén - Glimepirid 4mg
Thuốc Glucarbose - SĐK VD-4552-07

Glucarbose

0
Glucarbose - SĐK VD-4552-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucarbose Viên nén - Acarbose

Glucofast 850

0
Glucofast 850 - SĐK VD-32002-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucofast 850 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 850mg

Glucofast 500

0
Glucofast 500 - SĐK VD-32001-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucofast 500 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500mg

Tetracyclin 500 mg

0
Tetracyclin 500 mg - SĐK VD-10819-10 - Thuốc khác. Tetracyclin 500 mg - Tetracyclin hydroclorid 500 mg