Danh sách

Gyrosel

0
Gyrosel - SĐK S13-H12-05 - Thuốc phụ khoa. Gyrosel Dung dịch dùng ngoài - copper sulfate, sodium lauryl sulfate, Citric acid, Menthol, Tinh dầu bạc hà

Gyrosel

0
Gyrosel - SĐK VNS-0302-02 - Thuốc phụ khoa. Gyrosel Thuốc nước - copper sulfate, sodium lauryl sulfate, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Citric acid

Cảm cúm-ho Yba

0
Cảm cúm-ho Yba - SĐK VD-33656-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cảm cúm-ho Yba Viên nang cứng - Mỗi viên chứa 150mg cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương Cát cánh 120 mg; Tử uyển 240 mg; Bách bộ 360 mg; Hạnh nhân 240 mg; Cam thảo 120 mg; Trần bì 240 mg); Kinh giới 240 mg

Cảm xuyên hương plus

0
Cảm xuyên hương plus - SĐK VD-33657-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cảm xuyên hương plus Siro - Mỗi 60 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương Xuyên khung 12 g; Bạch chi 14 g; Hương phụ 12 g; Quế chi 2 g; Sinh khương 0,5 g; Cam thảo bắc 0,5 g;
Thuốc Bổ phế tiêu đờm - SĐK V874-H12-10

Bổ phế tiêu đờm

0
Bổ phế tiêu đờm - SĐK V874-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ phế tiêu đờm Sirô - Sinh địa, thục địa, Bách hợp, Mạch môn, Huyền sâm, Đương qui,..
Thuốc Folitat dạ dày - SĐK VD-29242-18

Folitat dạ dày

0
Folitat dạ dày - SĐK VD-29242-18 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Folitat dạ dày Viên nang cứng - Mỗi viên nang cứng chứa Lá khôi 160 mg; Ô tặc cốt 120 mg; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Khổ sâm 0,12 g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Dạ cầm 0,12 g; 24 mg cao khô tương đương dược liệu Cỏ hàn the 0,12 g

YB Fix

0
YB Fix - SĐK V237-H12-10 - Thuốc khác. YB Fix - Acid boric, Kali nhôm sulfat, Berberin clorid, Menthol, thymol

YB Fix

0
YB Fix - SĐK V237-H12-10 - Thuốc khác. YB Fix Thuốc bột dùng ngoài - Boric acid, potassium, Aluminum sulfate, Berberine chloride, Menthol, thymol

Xuân mai

0
Xuân mai - SĐK V462-H12-10 - Thuốc khác. Xuân mai Viên nang - Hà thủ ô đỏ, Đương quy, Bạch linh, Ngưu tất, câu kỷ tử, Thỏ ty tử, phá cố chỉ

Xuân mai

0
Xuân mai - SĐK V462-H12-10 - Thuốc khác. Xuân mai - Hà thủ ô đỏ, đương qui, bạch linh, Ngưu tất, Câu kỷ tử, Thỏ ty tử, Phá cố chỉ