Danh sách

Cồn thấp khớp Cao Nghĩa Ðường

0
Cồn thấp khớp Cao Nghĩa Ðường - SĐK VND-3049-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn thấp khớp Cao Nghĩa Ðường Cồn thuốc dạng xịt - Can khương, Quế, Long não, ót

Lyseptol 480mg

0
Lyseptol 480mg - SĐK VNA-0871-03 - Khoáng chất và Vitamin. Lyseptol 480mg Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VNB-1593-04 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang cứng - Lincomycin

Erythromycin 250mg

0
Erythromycin 250mg - SĐK VNA-0492-03 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 250mg Viên nang - Erythromycin

Cotrimoxazol 480mg

0
Cotrimoxazol 480mg - SĐK VNA-4354-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cotrimoxazol 480mg Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Clorocid 250mg

0
Clorocid 250mg - SĐK VNA-0119-02 - Khoáng chất và Vitamin. Clorocid 250mg Viên nén - Chloramphenicol

Clarithromycin 500mg

0
Clarithromycin 500mg - SĐK VNA-1156-03 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin 500mg Viên nén dài bao phim - Clarithromycin

Ciprofloxacin 500mg

0
Ciprofloxacin 500mg - SĐK VNB-3839-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 500mg Viên nén dài bao phim - Ciprofloxacin

Glucose

0
Glucose - SĐK VNS-0335-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Bột uống - Glucose

PTU 50mg

0
PTU 50mg - SĐK VNA-4954-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PTU 50mg Viên nén - Propylthiouracil