Danh sách

Cảm sốt AT

0
Cảm sốt AT - SĐK VD-33850-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cảm sốt AT Cao lỏng - Mỗi 100ml cao lỏng chứa Khương hoạt 18 g; Phòng phong 18 g; Thương truật 18 g; Tế tân 6 g; Xuyên khung 12 g; Bạch chỉ 12 g; Sinh địa 12 g; Hoàng cầm 12 g; Cam thảo 12 g