Danh sách

Cồn xoa bóp Sầm Sơn

0
Cồn xoa bóp Sầm Sơn - SĐK VNS-1322-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Sầm Sơn Cồn thuốc - Ô đầu, đại hồi, địa liền, can khương, quế chi, huyết giác, long não, methyl salisilat

Cao xoa bóp gấu trắng

0
Cao xoa bóp gấu trắng - SĐK VNA-4955-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao xoa bóp gấu trắng Cao xoa - Men thol, long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, mật gấu

Casivido

0
Casivido - SĐK VD-2173-06 - Thực phẩm chức năng. Casivido Viên nén bao phim - Casein hydrolysate

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNB-2095-04 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Linxox

0
Linxox - SĐK VNB-3843-05 - Khoáng chất và Vitamin. Linxox Viên nang - Lincomycin hydrochloride

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VNB-4523-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang - Lincomycin

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VNA-3787-00 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang - Lincomycin

Isoniazid 0,05g

0
Isoniazid 0,05g - SĐK VNA-4365-01 - Khoáng chất và Vitamin. Isoniazid 0,05g Viên nén - Isoniazide

Hỗn dịch cho trẻ em Dutased

0
Hỗn dịch cho trẻ em Dutased - SĐK V1028-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hỗn dịch cho trẻ em Dutased Hỗn dịch - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Forrocine 200mg

0
Forrocine 200mg - SĐK VD-1023-06 - Khoáng chất và Vitamin. Forrocine 200mg Viên nén dài bao phim - Ofloxacin