Danh sách

Glucose 100g

0
Glucose 100g - SĐK VNA-3040-00 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 100g Thuốc bột - Glucose

Viên nang Hương Liên HB

0
Viên nang Hương Liên HB - SĐK V679-H12-10 - Thuốc khác. Viên nang Hương Liên HB - Hoàng liên, mộc hương, đại hồi, sa nhân, quế, đinh hương

Viên nang Rovosen

0
Viên nang Rovosen - SĐK V1356-H12-10 - Thuốc khác. Viên nang Rovosen - lá sen, lá vông, bình vôi

Phong thấp thuỷ

0
Phong thấp thuỷ - SĐK V678-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp thuỷ - Hy thiêm, tang chi, kê huyết đằng, cẩu tích, thổ phục linh, thiên niên kiện, ngũ gia bì chân chim

Omeprazol 20mg

0
Omeprazol 20mg - SĐK V129-H12-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeprazol 20mg Viên nang - Omeprazole

Huganlon 70mg

0
Huganlon 70mg - SĐK V1172-H12-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Huganlon 70mg Viên bao đường - Silymarin

Alverin 40mg

0
Alverin 40mg - SĐK V1120-H12-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Alverin 40mg Viên nén - Alverine citrate

Huganlon – 100mg

0
Huganlon - 100mg - SĐK V866-H12-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Huganlon - 100mg - Cardus marianus extract

Rotundin 30mg

0
Rotundin 30mg - SĐK V1121-H12-05 - Thuốc hướng tâm thần. Rotundin 30mg Viên nén - Rotundin

TK Paneurin II

0
TK Paneurin II - SĐK V1122-H12-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. TK Paneurin II Viên nén - Acetaminophen, Caffeine, Phenobarbital