Danh sách

Dầu xoa bóp Osingle Brand

0
Dầu xoa bóp Osingle Brand - SĐK VNB-4503-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu xoa bóp Osingle Brand Dung dịch dùng ngoài - Menthol, Methyl salicylate, Eucalyptol

Dầu xoa gấu trắng

0
Dầu xoa gấu trắng - SĐK VNA-4066-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu xoa gấu trắng Dầu xoa - Eucalyptol, Menthol, Methyl salicylate, Long não, Tinh dầu bạc hà

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VNA-2955-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu chàm, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế, Long não
Thuốc Hemabrain - SĐK 3817/2013/ATTP-XNCB

Hemabrain

0
Hemabrain - SĐK 3817/2013/ATTP-XNCB - Thực phẩm chức năng. Hemabrain - Mỗi viên nang mềm chứa Cao Bạch quả (Ginkgo biloba)………..40 mg Nattokinase ……………………………300FU Cao Đinh lăng (Radix Polysciacis)........50mg Rutin…………………………………...10mg Vitamin B1…………………………......0,5mg Vitamin B6………………………….......0,5mg Magnesi gluconat……………………. ....25 mg

Mediseptol

0
Mediseptol - SĐK VNA-4074-01 - Khoáng chất và Vitamin. Mediseptol Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Medicipro 500mg

0
Medicipro 500mg - SĐK VNA-2375-04 - Khoáng chất và Vitamin. Medicipro 500mg Viên nén dài bao phim - Ciprofloxacin

Mediclion 250mg

0
Mediclion 250mg - SĐK VNA-3934-01 - Khoáng chất và Vitamin. Mediclion 250mg Viên nén - Metronidazole

Mediquine 400mg

0
Mediquine 400mg - SĐK VNB-4506-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mediquine 400mg Viên nén dài bao phim - Gatifloxacin

Mediriam

0
Mediriam - SĐK VNA-4302-01 - Khoáng chất và Vitamin. Mediriam Viên nén - Mefloquine

Mebendazol 100mg

0
Mebendazol 100mg - SĐK VNA-4073-01 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol 100mg Viên nén - Mebendazole