Danh sách

Cồn xoa bóp

0
Cồn xoa bóp - SĐK VNB-0454-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Cồn thuốc - Mã tiền, Huyết giác, Ô đầu, Long não Bột, Ðại hồi, Một dược, Ðịa liền, Nhũ hương, Ðinh hương, Quế chi, Gừng

Cồn bạc hà 2%

0
Cồn bạc hà 2% - SĐK VNB-0453-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn bạc hà 2% Cồn thuốc - Tinh dầu bạc hà

Erythromycin 500 mg

0
Erythromycin 500 mg - SĐK VD-19540-13 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 500 mg Viên bao phim - Erythromycin (dưới dạng Erythromycin stearat) 500mg

Erythromycin 500mg

0
Erythromycin 500mg - SĐK VNA-4137-01 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 500mg Viên nén bao phim - Erythromycin

Erythromycin 250mg

0
Erythromycin 250mg - SĐK VNA-3957-01 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 250mg Thuốc bột - Erythromycin

Erycotrim

0
Erycotrim - SĐK V1100-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Erycotrim Thuốc bột uống - Erythromycin, Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Clindamycin 300mg

0
Clindamycin 300mg - SĐK VD-31280-18 - Khoáng chất và Vitamin. Clindamycin 300mg Viên nang cứng (hồng tím-hồng tím) - Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydrochlorid) 300mg

Chloramphenicol 250mg

0
Chloramphenicol 250mg - SĐK V968-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Chloramphenicol 250mg Viên nang - Chloramphenicol

Chloramphenicol 250mg

0
Chloramphenicol 250mg - SĐK VNA-4346-01 - Khoáng chất và Vitamin. Chloramphenicol 250mg Viên bao đường - Chloramphenicol

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-28195-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nén - Prednison 5 mg