Danh sách

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK VNB-1266-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Tinh dầu Tràm, Tinh dầu bạc hà, Camphor, Methyl salicylate

Cồn xoa bóp

0
Cồn xoa bóp - SĐK VNB-1265-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Cồn thuốc - Thiên niên kiện, Ðịa liền, Ðại hồi, Huyết giác, Gừng, Quế chi, Mã tiền

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK VNB-1267-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột - sodium chloride, potassium chloride, sodium citrate, Glucose

Cồn bạc hà

0
Cồn bạc hà - SĐK VNB-1071-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cồn bạc hà Dung dịch - Tinh dầu bạc hà

NiTicol

0
NiTicol - SĐK V253-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. NiTicol Kem bôi da - Chloramphenicol, Dexamethasone

Paranipha

0
Paranipha - SĐK VNB-1268-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paranipha Cốm - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin B1