Danh sách

Clorocid 0,25g

0
Clorocid 0,25g - SĐK V762-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clorocid 0,25g Viên nén - Chloramphenicol

Natri hydrocarbonat

0
Natri hydrocarbonat - SĐK S766-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri hydrocarbonat Thuốc bột - sodium carbonate

Glucose

0
Glucose - SĐK S764-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Thuốc bột - Glucose

Gluco C

0
Gluco C - SĐK V274-H12-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Gluco C Viên tròn bao đường - Vitamin C, Glucose

Viafill 20mg

0
Viafill 20mg - SĐK VD-32471-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viafill 20mg Viên nén bao phim - Tadalafil 20mg

Gyno copper

0
Gyno copper - SĐK S38-H12-05 - Thuốc phụ khoa. Gyno copper Dung dịch dùng ngoài - copper sulfate, sodium lauryl sulfate

Nước cất Tiêm Tiệt trùng

0
Nước cất Tiêm Tiệt trùng - SĐK H02-122-01 - Thuốc khác. Nước cất Tiêm Tiệt trùng Dung dịch - Nước cất pha tiêm

Chè thanh nhiệt

0
Chè thanh nhiệt - SĐK V97-H12-10 - Thuốc khác. Chè thanh nhiệt Chè hòa tan - Thảo quyết minh, Hoa hoè, cam thảo

Chè thanh nhiệt

0
Chè thanh nhiệt - SĐK V97-H12-10 - Thuốc khác. Chè thanh nhiệt - Thảo quyết minh, Hoa hoè, Cam thảo

Vitamin B1 250mg

0
Vitamin B1 250mg - SĐK VD-10597-10 - Thuốc khác. Vitamin B1 250mg - thiamin mononitrat 250 mg