Danh sách

Tretinoid Sottgel

0
Tretinoid Sottgel - SĐK VD-33208-19 - Thuốc khác. Tretinoid Sottgel Viên nang mềm - Tretinoin 10mg

Ornihepa

0
Ornihepa - SĐK VD-33717-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Ornihepa Thuốc cốm pha dung dịch uống - Mỗi gói chứa L-Ornithin-L-Aspartat 3g

Exopan

0
Exopan - SĐK VD-33715-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Exopan Dung dịch uống - Mỗi ml chứa Sắt (dưới dạng Sắt (III) hydroxyd polymaltose) 50mg

Molantel 50

0
Molantel 50 - SĐK VD-33716-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Molantel 50 Viên nén - Cilostazol 50mg

Thendacin 450 Tabs

0
Thendacin 450 Tabs - SĐK VD-33207-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thendacin 450 Tabs Viên nén bao phim - Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydrochlorid)450mg

Late 300

0
Late 300 - SĐK QLĐB-800-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Late 300 Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg

Bixentin 20

0
Bixentin 20 - SĐK QLĐB-805-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bixentin 20 Viên nén - Bilastin 20mg

Des Baby

0
Des Baby - SĐK VD-33943-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Des Baby Dung dịch uống - Mỗi ml chứa Desloratadin 0,5mg