Danh sách

Bổ trung ích khí Hà Minh

0
Bổ trung ích khí Hà Minh - SĐK VD-33706-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ trung ích khí Hà Minh Siro - Mỗi 100ml siro chứa Hoàng kỳ 10g; Đảng sâm 3g; 100ml siro chứa Cao lỏng (tương ứng Bách bộ 5g; bọ mắm 12g; cam thảo 1,1g; cát cánh 1,2g; mạch môn 5g) 3g; Bạch truật 3g; Đương quy 2g; Thăng ma 3g; Sài hồ 3g; Trần bì 3g; Gừng tươi 1,2g; Đại táo 10,2g

Thuốc uống lục vị

0
Thuốc uống lục vị - SĐK VD-32986-19 - Thuốc khác. Thuốc uống lục vị Cao lỏng - Mỗi 5ml chứa Thục địa 1,6g; Hoài sơn 0,8g; Sơn thù 0,8g; Mẫu đơn bì 0,6g; Phục linh 0,6g; Trạch tả 0,6g

Khương hoạt phiến

0
Khương hoạt phiến - SĐK VD-32984-19 - Thuốc khác. Khương hoạt phiến Nguyên liệu làm thuốc - Khương hoạt 1 kg, 3kg, 5kg

Tiêu độc HD

0
Tiêu độc HD - SĐK VD-33712-19 - Thuốc khác. Tiêu độc HD Siro - Mỗi ống 10ml chứa Sài đất 1g; Kim ngân hoa 0,66g; Bồ công anh 0,66g; Kinh giới 0,53g; Thương nhĩ tử 0,4g; Thổ phục linh 0,4g

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-33206-19 - Thuốc khác. Oresol Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Natri clorid 0,52g ; Natri citrat 0,58g; Kali clorid 0,3g; Glucose khan (dưới dạng Glucose monohydrat 2,97g) 2,7g

Siro Quy tỳ Hà Minh

0
Siro Quy tỳ Hà Minh - SĐK VD-33711-19 - Thuốc khác. Siro Quy tỳ Hà Minh Siro - Mỗi chai 120ml chứa Đảng sâm 4,34g; Bạch truật 8,68g; Hoàng kỳ 8,68g; Cam thảo 2,17g; Phục linh 8,68g; Viễn chí 0,87g; Toan táo nhân 8,68g; Long nhãn 8,68g; Đương quy 0,87g; Mộc hương 4,34g; Đại táo 2,17g

Ngưu tất

0
Ngưu tất - SĐK VD-33710-19 - Thuốc khác. Ngưu tất Nguyên liệu làm thuốc - Ngưu tất 1kg

Bát trân Hà Minh

0
Bát trân Hà Minh - SĐK VD-33705-19 - Thuốc khác. Bát trân Hà Minh Siro - Mỗi chai 100ml chứa Đảng sâm 6g; Đương quy 6g; Bạch truật 6g; Bạch thược 6g; Bạch linh 6g; Xuyên khung 6g; Cam thảo 3g; Thục địa 6g

Độc hoạt phiến

0
Độc hoạt phiến - SĐK VD-33708-19 - Thuốc khác. Độc hoạt phiến Nguyên liệu làm thuốc - Độc hoạt 1kg

Hải sâm

0
Hải sâm - SĐK VD-33709-19 - Thuốc khác. Hải sâm Nguyên liệu làm thuốc - Hải sâm 1kg