Danh sách

Dầu Phong thấp gừng Thái dương

0
Dầu Phong thấp gừng Thái dương - SĐK VNB-0475-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu Phong thấp gừng Thái dương Dầu xoa - Gừng, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu long não, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế

Dầu gió gừng Thái Dương

0
Dầu gió gừng Thái Dương - SĐK VD-0159-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió gừng Thái Dương Dầu xoa - Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu tràm, Menthol, Tinh dầu long não, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế, gừng

Dầu gió gừng Trung Nguyên

0
Dầu gió gừng Trung Nguyên - SĐK VD-0160-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió gừng Trung Nguyên Dầu xoa - Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu tràm, Menthol, Tinh dầu long não, Tinh dầu hương nhu trắng, Tinh dầu quế, gừng

Dầu gió gừng Thái Dương

0
Dầu gió gừng Thái Dương - SĐK VNB-0474-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió gừng Thái Dương Dầu xoa - Gừng, Menthol, Methyl salicytate, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu long não, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế

Tuần hoàn não Thái dương

0
Tuần hoàn não Thái dương - SĐK V103-H12-10 - Thuốc khác. Tuần hoàn não Thái dương - Cao lá bạch quả, Cao đặc Đinh lăng

Tuần hoàn não Thái Dương

0
Tuần hoàn não Thái Dương - SĐK V103-H12-10 - Thuốc khác. Tuần hoàn não Thái Dương Thuốc nước - Cao lá Bạch quả, cao đặc đinh lăng

Tây Thi

0
Tây Thi - SĐK V1377-H12-10 - Thuốc khác. Tây Thi - Hoa đào, hạt bí đao, nhân sâm, trần bì, tam thất, câu kỷ tử, đỗ đen

Sungin

0
Sungin - SĐK V102-H12-10 - Thuốc khác. Sungin Thuốc cốm - Bạch phục linh, kha tử nhục, nhục đậu khấu, hoàng liên, mộc hương, sa nhân, gừng

Sungin

0
Sungin - SĐK V102-H12-10 - Thuốc khác. Sungin - Bạch phục linh, Kha tử nhục, Nhục đậu khấu, Hoàng liên, Mộc hương, Sa nhân, Gừng

Quí phi

0
Quí phi - SĐK V1330-H12-10 - Thuốc khác. Quí phi - Dịch cất trầu không 25,9 gam