Danh sách

Vinathyrox 100 mcg

0
Vinathyrox 100 mcg - SĐK VD-19130-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vinathyrox 100 mcg viên nén - levothyroxin natri 100 mcg

Vinathyrox 100 mcg

0
Vinathyrox 100 mcg - SĐK VD-19130-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vinathyrox 100 mcg viên nén - levothyroxin natri 100 mcg
Thuốc Dexamethason ( 0

Dexamethason ( 0,5mg)

0
Dexamethason ( 0,5mg) - SĐK VD-6063-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason ( 0,5mg) Viên nén - Dexamethason 0,5 mg

Fivedays

0
Fivedays - SĐK VD-21966-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fivedays Viên nén - Mifepriston 10 mg

Maxxvictoria

0
Maxxvictoria - SĐK VD-25899-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxxvictoria Viên nén - Levonorgestrel 1,5mg

Thiamazol 5 mg

0
Thiamazol 5 mg - SĐK VD-26437-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thiamazol 5 mg Viên nén bao phim - Thiamazol 5mg

Sildenafil 50 mg

0
Sildenafil 50 mg - SĐK VD-27328-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sildenafil 50 mg Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50 mg

Propylthiouracil

0
Propylthiouracil - SĐK VD-28325-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil Viên nén - Propylthiouracil 50 mg
Thuốc Newlevo - SĐK QLĐB-171-10

Newlevo

0
Newlevo - SĐK QLĐB-171-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Newlevo Viên nén ép vỉ - Levonorgestrel 0,03 mg

Happynor 1

0
Happynor 1 - SĐK QLĐB-759-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Happynor 1 viên nén - Levonorgestrel1,5mg